Aktuellt

55554_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Ingeborg Palmén

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs presenterar Ingeborg Palmén, månadens kvinnoförbundare i oktober.
55553_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Gunvor Leander

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs presenterar Gunvor Leander, månadens kvinnoförbundare i oktober.
60093_t.jpg

Jungner-Nordgren: Det könsbaserade näthatet är ett demokratiproblem

Vi behöver ändra hatbrottslagstiftningen i Finland för att råda bot på ett av vår tids största demokratiproblem: näthat. Denna problematik drabbar särskilt kvinnor, både i det offentliga och privata.
60015_t.jpg

Debattartikel: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.
60013_t.jpg

Jungner-Nordgren: 6+6+6-modellen ökar föräldrarnas valfrihet

Dagens familjepolitiska modell är en halvmesyr som inte fungerar: papporna har inte stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman, säger Jungner-Nordgren.
55551_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Gunilla Eklöf

Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo presenterar Gunilla Eklöf, månadens kvinnoförbundare i september.
55552_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Kerstin Ventus

Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo presenterar Kerstin Ventus, månadens kvinnoförbundare i september.
59731_t.jpg

Jungner-Nordgren: Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva

- I ett land som säger sig värna om jämställdhet borde ett liv fritt från våld vara det minsta dess invånare kan begära. SFP:s förslag om att grunda tre våldtäktskriscenter och 25 nya skyddshem är med andra ord synnerligen välkommet, säger Jungner-Nordgren.
55047_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Heidi Antti-Lindholm

Svenska Kvinnoförbundet i Borgå presenterar Heidi Antti-Lindholm, månadens kvinnoförbundare i augusti.
55550_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Margaretha Wolff

Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden presenterar Margaretha Wolff, månadens kvinnoförbundare i juli.