Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden

Styrelsen 2017-2018

Ordförande
Anna Luhtasela
Tel: 0456149110
E-post: anna.luhtasela(a)gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar
Marika Wickström
Pamela Andersson
Anita Westerholm
Anki Bender
Karin Svahnström
Mona Wickström

Suppleant
Janina Knape

Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.