Emme odota enää.
Tasa-arvoa nyt!

Väkivallasta vapaa Eurooppa, tasa-arvoinen perhepolitiikka ja EU:n tasa-arvosstrategia vuosille 2019-2024. Nämä ovat RKP:n naisjärjestön tärkeimpiä kysymyksiä kevään EU-vaaleissa. Olemme valmiita toteuttamaan liberaalit uudistukset, joita Eurooppa tarvitsee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi!

Tasa-arvon toteuttaminen täytyy nostaa kaiken politiikan tekemisen lähtökohdaksi. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään riippumatta sukupuoleen tai ihonväriin liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautuimsesta, iästä tai toimintakyvystä. Meidän EU-vaaliohjelmassamme esitämme keinoja, joilla rakennamme kaikille oikeudenmukaisemman, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaan Euroopan.

Vaadimme seuraavalta EU-kaudelta tasa-arvostrategian vuosille 2019-2024, komissaarin, joka vastaa tasa-arvokysymyksistä ja naisten oikeuksista sekä sukupuolisensitiivisen EU-budjetin.

Yhdessä voimme rakentaa Euroopan, jossa kaikki voivat tuntea itsensä turvalliseksi, perhepolitiikka on tasa-arvoinen ja EU on vahva toimija ilmastonmuutoksen torjumisessa.