Anna Jungner-Nordgren: Lönejämställdhet är inte en åsiktsfråga

19.03.2020 kl. 08:00
Lönejämställdhet är inte en åsiktsfråga. Såväl internationella avtal, EU-bestämmelser som finländsk lagstiftning ställer krav om lönejämställdhet, säger förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren idag på jämställdhetsdagen.

Med den här takten når vi målet med lönejämställdhet år 2090. Är det rättvist att kvinnor ska vänta i 70 år tills vi har lika lön som männen? Vill du vänta så länge? Nej, vi tänkte väl det.

Kvinnor får fortfarande inte lika lön för lika arbete i Finland, för att inte tala om lika lön för likvärdigt arbete. Dessutom har Finland fortfarande en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa, med låga löner för typiskt kvinnodominerade branscher.

- Speciellt i dessa undantagstider som drabbar oss alla på ett eller annat sätt, är det viktigt att den kvinnodominerade vårdbranschens personal får hela samhällets erkännande och stöd, och att detta också ska synas i deras löner, säger Jungner-Nordgren.

- Lönejämställdhet är inte en åsiktsfråga. Såväl internationella avtal, EU-bestämmelser som finländsk lagstiftning ställer krav om lönejämställdhet, säger förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren idag på jämställdhetsdagen.

I Finland är kvinnors lön för regelbunden arbetstid i snitt cirka 84 procent av männens lön. År 2018 var den genomsnittliga månadslönen för män nästan 600 euro högre än för kvinnor. Under en livstid handlar det om flera hundratusentals euro.

De tidigare programmen för lika lön har haft alldeles för blygsamma resultat. Under de tretton år (2006–2019) som regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma likalönsprogram har pågått har löneskillnaderna mellan kvinnor och män endast minskat med 4 procentenheter.

- Lönejämställdhet får inte vara en evighetsfråga. Nu behövs konkreta mål och effektiva och nya åtgärder,  speciellt med tanke på de svåra ekonomiska omständigheterna som råder i och med coronavirusets spridning i samhället, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet vill bland annat:

✅ att de politiska beslutsfattarna förbinder sig till att lönejämställdhet blir verklighet.

✅ främja jämställdhet i arbetslivet genom att fortsätta och effektivera likalönsprogrammets arbete.

✅ att jämställdhetslagen förnyas för en ökad transparens i lönesättningen.

✅ att preciserade bestämmelser om lönekartläggningen infogas i jämställdhetslagen så att skyldigheten att jämföra arbetens likvärdighet förverkligas.

✅ att regeringen förbinder sig till ett jämställdhetsprogram som fortsätter över flera regeringsperioder för att överbrygga löneklyftan i den kvinnodominerade vårdbranschen.

För mer information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

Uttalande 19.3.2020