EU-valsprogram

Ett tryggt Europa för alla, jämställdhet och digitalisering i EU och en jämställd arbetsmarknad. Det här är Svenska Kvinnoförbundets viktigaste frågor inför EU-valet i vår.

  • EU måste bli en union fri från trakasserier och våld mot flickor och kvinnor, beakta flyktingbarn och -kvinnors utsatthet och bekämpa människohandel och prostitution. Det är dags för ett tryggt Europa för alla.
     
  • EU måste ta tillvara kvinnors potential i IT-branschen och skapa trygga rum för unga på nätet. Det är dags för ett digitaliseringens EU som tar jämställdhet på allvar.
     
  • EU-länderna måste höja kvinnors sysselsättningsgrad, införa en hållbar familjepolitik och arbeta för löne- och pensionsjämställdhet. Det är dags för en jämställd arbetsmarknad i EU.
     

Svenska Kvinnoförbundet lovar jobba för ett jämställt Europa. Läs hela EU-valsprogrammet här.

Våra kandidater i EU-valet finns här.

Allmän kravlista för EU
2019-2024

Vi ser ett stort behov av betydligt mer feministiskt tänk och jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet på EU-nivå för den kommande femårsperioden. Det behövs nya krafttag i arbetet för kvinnors och flickors rättigheter! I Svenska Kvinnoförbundets allmänna kravlista för EU 2019-2024 kan du läsa våra krav för nästa mandatperiod. Det dags att jämställdhet igen blir en del av den politiska agendan i Europa.

Vi är beredda att genomföra de liberala reformer som EU behöver för att skapa jämlikhet och jämställdhet!