Jungner-Nordgren: Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet?

09.02.2018 kl. 15:59
Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet? Oenigheten regeringspartierna emellan är uppenbar och än en gång står det klart att konservativa krafter som De blå på ett häpnadsväckande vis tillåts agera bromskloss i utvecklingen av jämställdhet i Finland, säger Jungner-Nordgren.
Pressmeddelande 9.2.2018

Jungner-Nordgren: Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet?

Det blir ingen familjeledighetsreform, meddelar minister Saarikko idag. Svenska Kvinnoförbundet har hela tiden betonat att en ambitiös familjeledighetsreform måste få kosta. Regeringen Sipilä gjorde dock tidigt klart att man inte är villig att skjuta till extra resurser och här har vi nu resultatet. Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren är inte förvånad över utfallet.

- En "kostnadsneutral reform" har varit ett vackrare sätt att säga att man inte tycker att jämställdhet är värt att satsa på. Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet? Oenigheten regeringspartierna emellan är uppenbar och än en gång står det klart att konservativa krafter som De blå på ett häpnadsväckande vis tillåts agera bromskloss i utvecklingen av jämställdhet i Finland, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44