Jungner-Nordgren: Den nya moderskapslagen stärker barnets trygghet

28.02.2018 kl. 11:02
- Det handlar om barnets rätt till två föräldrar, också när båda föräldrarna är kvinnor. Genom den nya moderskapslagen försäkrar man att barnet har två juridiska föräldrar då hen föds och därmed rätt till underhåll, arv och att träffa båda föräldrar, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 28.2.2018

Jungner-Nordgren: Den nya moderskapslagen stärker barnets trygghet

Riksdagen har idag klubbat igenom den nya moderskapslagen. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren gläds åt beslutet som hon ser att i allra högsta grad stärker barnets trygghet och sätter barnet i en jämlik position med barn som föds i heterofamiljer.

- Det handlar om barnets rätt till två föräldrar, också när båda föräldrarna är kvinnor. Genom den nya moderskapslagen försäkrar man att barnet har två juridiska föräldrar då hen föds och därmed rätt till underhåll, arv och att träffa båda föräldrar, säger Jungner-Nordgren.

Hittills har lagstiftningen förutsatt så kallad intern adoption, det vill säga att den andra föräldern adopterar barnet efter födseln. Detta har kunnat leda till en synnerligen otrygg start i livet för den nyfödda, till exempel i sådana tragiska fall där mamman avlidit under förlossningen. Den process som krävs för en intern adoption är dessutom långsam, kostsam och påfrestande för familjen. I och med den nya moderskapslagen kommer den andra föräldern, den gravidas partner, att kunna erkänna sitt föräldraskap redan under graviditeten innan barnet fötts.

- Den nya moderskapslagen är helt i enlighet med FN:s barnkonvention. Dessutom stärker den hbtiq-personers ställning som föräldrar, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44