Emme odota enää.
Tasa-arvoa nyt!

Väkivallasta vapaa yhteiskunta, tasa-arvoinen perhepolitiikka ja hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvo. Nämä ovat RKP:n naisjärjestön kolme tärkeintä kysymystä hallituskaudelle. Olemme valmiita toteuttamaan liberaalit uudistukset, joita Suomi tarvitsee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi!

Tasa-arvon toteuttaminen täytyy nostaa kaiken politiikan tekemisen lähtökohdaksi. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään riippumatta sukupuoleen tai ihonväriin liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautuimsesta, iästä tai toimintakyvystä. Meidän hallitusohjelmatavoitteissa esitämme keinoja, joilla rakennamme kaikille oikeudenmukaisemman, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaan yhteiskunnan.

Vaadimme hallitukselta perhevapaajärjestelmän uudistamista 6+6+6-mallin mukaisesti, resursseja lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja translain kokonaisuudistusta, jotta sukupuoltaan korjaavien ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Yhdessä voimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki voivat tuntea itsensä turvalliseksi, perhepolitiikka on tasa-arvoinen ja kaikille toteutuu yhdenvertainen hoiva ja terveys kaikissa elämänvaiheissa.