Styrelsen

Anita Westerholm

Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

044-055 7565

anita@anitawesterholm.fi

Ramieza Mahdi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

045-669 3811

ramkaxaaji@gmail.com

Anna-Karin Tötterman

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

050-589 2445

annakarin.totterman@gmail.com

Pia Sundell

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

040-501 9105

pia.sundell@bvif.fi

Förbundsstyrelsen, valda för perioden 2023-2025

Tove Ørsted (Sörnäs)

Ersättare: Ann-Louise Laaksonen (Sörnäs)


Cecilia Ehrnrooth (Helsingfors)

Ersättare: Gun-Britt Karlsson (Helsingfors)

Laura Johansson (Vanda)

Ersättare: Anne Ahlefelt (Esbo)


Kerstin Grönqvist (Kyrkslätt)

Ersättare: Viviann Westermark (Ingå)


Carola Bengs-Lattunen (Malax)

Ersättare:  Lovisa Östman (Korsnäs)


Ann-Sofie Smeds-Nylund (Närpes)

Ersättare: Pia Backman-Nord (Korsholm)

Valda för perioden 2024-2026    

Ann-Christine Nix (Grankulla) 

Ersättare: Siv Olenius-Jansson (Sibbo)


Ann-Christine Forsell (Ekenäs) 

Ersättare: Susanne Kollin (Hangö)

Eva Palmgren-Wickström (Pargas)

Ersättare: Ann-Helen Saarinen (Pargas)


Sallianna Öztürk (Åbo) 

Ersättare: Marianna Välke-Öztürk (Åbo)


Annami Rak-Häggblom (Jakobstad)              

Ersättare: Nancy Bäck (Karleby)


Leena Nikkari-Östman (Vörå)

Ersättare: Sandra Al Asadi (Vasa)