Styrelsen

Anita Westerholm

Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

044-055 7565

anita.westerholm@helsinki.fi

Ramieza Mahdi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

045-669 3811

ramkaxaaji@gmail.com

Sari Somppi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

044-557 5246

sari.somppi@gmail.com

Pia Sundell

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

040-501 9105

pia.sundell@bvif.fi

Förbundsstyrelsen, valda för perioden 2022-2024    

Siv Olenius-Jansson (Sibbo)

Ersättare: Ann-Christine Nix (Grankulla)


Susanne Kollin (Hangö)

Ersättare: Ann-Christine Forsell (Ekenäs)
 

Eva Palmgren (Pargas)

Ersättare: Ann-Helen Saarinen (Pargas)


Marianna Välke-Öztürk (Åbo)

Ersättare: Sallianna Öztürk (Åbo)


Catarina Silvander (Karleby)

Ersättare:​​​​​​​ Carola Sundqvist (Jakobstad)


Leena Nikkari-Östman (Vörå)

Ersättare:​​​​​​​ Heidi Svartsjö (Vasa)​​​​​​​

Valda för perioden 2023-2025

Tove Ørsted (Sörnäs)

Ersättare: Ann-Louise Laaksonen (Sörnäs)


Gun-Britt Karlsson (Helsingfors)

Ersättare: Cecilia Ehrnrooth (Helsingfors)
 

Laura Johansson (Vanda)

Ersättare: Anne Ahlefelt (Esbo)


Kerstin Grönqvist (Kyrkslätt)

Ersättare: Viviann Westermark (Ingå)


Carola Bengs-Lattunen (Malax)

Ersättare:  Lovisa Östman (Korsnäs)


Ann-Sofie Smeds-Nylund (Närpes)

Ersättare: Pia Backman-Nord (Korsholm)