Förbundsstyrelsen

Anna Jungner-Nordgren

Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

040-508 1444

anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi

Ann-Sofi Backgren

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

050-522 26 42

ann-sofi(a)brand-sofi.fi

Tiina Kujala

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

040-576 24 97

tiina(a)tiinakujala.fi

Lotta Keskinen

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

041-505 57 55

lotta(a)lottakeskinen.fi

Styrelsemedlemmar för perioden 2017-2019


Karin Palmén, Helsingfors                  
Ersättare: Catarina Silvander, Karleby

Mona Rautelin, Sörnäs
Ersättare: Ann-Louise Laaksonen, Sörnäs

Harriet Forsman-Ryhänen, Vanda
Ersättare: Stina Michelson, Esbo

Viviann Westermark, Ingå
Ersättare: Pia Furu, Kyrkslätt

Malin Olkkola, Korsholm
Ersättare: Marita Backlund, Korsholm

Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes
Ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund, Närpes
 

Styrelsemedlemmar för perioden 2018-2020
                                                 

Sirkkaliisa Cavonius, Ekenäs
Ersättare: Ann-Christine Forsell, Ekenäs             

Solveig Kaiser, Sibbo
Ersättare: Katinka von Kraemer, Borgå                        

Marianna Välke-Özturk, Åbo
Ersättare: Camilla Sandell, Åbo            

Regina Koskinen, Pargas
Ersättare: Aya Lundsten, Pargas                   

Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad
Ersättare: Christel Sandell, Jakobstad      

Ramieza Mahdi, Vasa
Ersättare: Sari Somppi, Vasa