Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs 

Styrelsen 2023-2024

Ordförande
Ann-Sofi Backgren
tel: 050-522 2642
e-post: annsofi.backgren67(a)gmail.com

Vice ordförande
Lovisa Östman

Sekreterare
Camilla Ribacka

Kassör
Anna-Lena Kronqvist


Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dig som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.