Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo r.f.


Styrelsen 2021


Ordförande 
Siv Olenius-Jansson
siv.oleniusjansson(a)gmail.com

Vice ordförande
Solveig Kaiser

Sekreterare
Anna-Karin Nygren

Medlemssekreterare
Siv Olenius-Jansson

Kassör
Benita Lipponen

Övriga styrelsemedlemmar

Ulrika Holmsten
Elvira Kaiser
Regina Karell
Jessika Martikainen
Karola Okeke
Micaela Röman
Marika Ståhl-Railila