Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo r.f.


Styrelsen 2017


Ordförande 
Siv Olenius-Jansson
siv.oleniusjansson(a)gmail.com

Vice ordförande
Solveig Kaiser
kaiser(a)kolumbus.fi

Sekreterare
Elvira Kaiser
elvira_kaiser(a)live.com

Kassör
Benita Lipponen
benita.lipponen(a)gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar

Anna Abrahamsson
Regina Karell  
Annika Bröckl 
Anna-Karin Nygren
Janica Sundbäck
Monica Wickholm
Pia Heino

Medlemsavgiften är 14 €.