Kontakta oss

Har du frågor som rör medlemskap, vår verksamhet eller politik? Hör av dig till oss på kansliet: info@kvinnoforbundet.fi
 

Kansliet i Helsingfors

Besöksadress:
Georgsgatan 27, vån. 4,5
00100 Helsingfors

Postadress:
Svenska Kvinnoförbundet
PB 430, 00101 Helsingfors

Telefon 045-657 9578

Kansliet i Vasa

Svenska Kvinnoförbundet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa

Telefon 045-657 9789

Faktureringsadress

Vi ber er i första hand att använda er av e-fakturor/nätfakturor.

E-fakturor

Nätfakturaadress: 003702347614
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003723327487

Pappersfakturor

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
PB 16112
00021 FAKTURERING

eller
003702347614@procountor.apix.fi (bör sändas som PDF)

FO-nummer

0234761-4