Svenska Kvinnoförbundets Årsmöte 

 

Kallelse:

Svenska Kvinnoförbundet r.f. sammankallas till årsmöte den 23-24 mars 2024 på Hotell Scandic Julia, Eriksgatan 4 i Åbo.

Årsmötet inleds kl. 13.00 på lördagen och beräknas pågå till kl. 14.30 på söndagen.

Vid årsmötet handläggs de ärenden som omnämns i § 8 i förbundets stadgar. Årsmötet behandlar stadgeändring i det fall förbundsstyrelsen förelägger en proposition om detta.

Enligt § 9 i förbundets stadgar har medlemsförening rätt att utse tre ombud för det förstapåbörjade hundratalet medlemmar och därtill ett ombud för varje därpå följande hundratalmedlemmar. Fullmakten kan lämnas i samband med anmälan, till kansliet på förhand ellervid registreringen på årsmötesplatsen innan årsmötet inleds.


Årsmöteshandlingar:
Handlingarna för årsmötet hittar du här

Kallelse:
Länk till kallelsen hittar du här.

Program:

Hela årsmötesprogrammet hittar du här.

Anmälan:

Deadline för anmälan är den 7.3.2024.

Delegat

Åhörare

Förbundsstyrelsemedlem

 

Fullmakt:
Fullmaktsblanketten hittar du här. Fullmakten kan skickas på förhand till Svenska Kvinnoförbundet: info@kvinnoforbundet.fi


Välkommen att följa med en helg fylld av jämställdhetsdiskussioner och feministisk gemenskap!