Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 

Styrelsen 2016-2017

Ordförande
Nina Lindholm
e-post: ninahelenalindholm(at)gmail.com

Medlemssekreterare
Gunveig Jörkell
e-post: gunveig.jorkell(at)gmail.com

Styrelsemedlemmar
Solveig Basilier
Pia Grönholm
Åsa Gustafsson
Birgitta Hasselblatt
Liisa Johansson
Camilla Sandell
Saga Wallentowitz
 

Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld- såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.