Politiker

 

Kontaktuppgifter (sve)

Förbundsordförande

040-508 1444

anna-jungner.nordgren(a)kvinnoforbundet.fi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

050-522 26 42

ann-sofi.backgren(a)kvinnoforbundet.fi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

040-576 24 97

tiina.kujala(a)kvinnoforbundet.fi

Kontaktuppgifter (sve)

Vice ordförande

041-505 57 55

lotta.keskinen(a)kvinnoforbundet.fi