Svenska Kvinnoförbundet i Karleby


Styrelsen 2023-2024


Ordförande
Catarina Silvander
e-post: catarina.silvander(a)gmail.com

Vice ordförande
Camilla Wikman    

Sekreterare
Nancy Bäck

Kassör
Maria Hartman    

Övriga styrelsemedlemmar
Marja Matturi-Slotte
Brit Stenman   
Lisa Ström                    
Sarah Tiainen 

Du kan läsa mera om vår verksamhet på vår Facebooksida.