Svenska Kvinnoförbundet i Malax 

Styrelsen 2022

Ordförande
Carola Bengs-Lattunen
tel: 0400-524382
e-post: carolalalafi@hotmail.com

eller kvinnoforbundetimalax@gmail.com 

Sekreterare

Ann-Caroline Björkholm

Kassör
Christina Nygård 

Övriga styrelsemedlemmar

Isabel Flemming

Sofia Kullberg

Ira Råholm

Hanna Strandberg

 


Svenska Kvinnoförbundet är ett samlande politiskt forum för dem som vill arbeta för ett jämställt Finland på svenska och genom ett genusperspektiv bredda den finländska samhällsdebatten. Förbundet är en organisation för kvinnor och även män som vill mötas, dela erfarenheter och arbeta med kvinnosaks- och jämställdhetsfrågor – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska agenda, engagerade medlemmar och organisation berikar den helhet som vi utgör tillsammans med Svenska folkpartiet.

Kom med i vår lokala verksamhet och arbeta för en jämställd värld - såväl lokalt som globalt.

Du når oss på info(a)kvinnoforbundet.fi.