Stöd oss

Svenska Kvinnoförbundet är en finlandssvensk politisk kvinnoorganisation som i sin verksamhet fungerar som Svenska folkpartiets kvinnoorganisation. 

Vi är en stark och modig svenskspråkig röst för feminism och liberalism i Finland. Vi vill se ett samhälle som i alla lägen står upp för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, friheter och möjligheter att förverkliga sig själva. 

Svenska Kvinnoförbundets verksamhet möjliggörs genom bidrag, understöd och medlemsavgifter av våra lokalföreningar. 

Svenska Kvinnoförbundet tar tacksamt emot frivilliga donationer. Med ett bidrag till vår verksamhet stöder du vårt viktiga jämställdhetsarbete på svenska i Finland. Varje donation är värdefull.

Genom en testamentdonation kan du vara med och hjälpa oss fortsätta vårt över 100-åriga arbete med att främja kvinnors position i det politiska, sociala och ekonomiska livet samt stöda kvinnor i val. 

Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Vill du veta mer om donationer till Svenska Kvinnoförbundet, ta kontakt med generalsekreterare Agneta Udd-Saarela, 
agneta.udd-saarela@kvinnoforbundet.fi eller +358 45 657 9789.