Namn
Ellinor Juth
Kontaktuppgifter (sve)

tf Politiskt sakkunnig

045-657 9578

ellinor.juth@kvinnoforbundet.fi

Yhteystiedot (fi)

Poliittinen asiantuntija

045-657 9578

ellinor.juth@kvinnoforbundet.fi

Created
19.11.2021
Published
1