Jungner-Nordgren: Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva

30.08.2017 kl. 15:47
- I ett land som säger sig värna om jämställdhet borde ett liv fritt från våld vara det minsta dess invånare kan begära. SFP:s förslag om att grunda tre våldtäktskriscenter och 25 nya skyddshem är med andra ord synnerligen välkommet, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande: 30.8.2017

Jungner-Nordgren: Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva

Svenska riksdagsgruppen presenterade igår 12 åtgärder för att förbättra situationen för de mest utsatta. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren välkomnar förslagen och uppskattar att SFP tar jämställdhetsperspektivet på allvar. En hjärtefråga för Kvinnoförbundet är bekämpandet av våld mot kvinnor.

- Enligt polisen anmäls årligen under tusen våldtäktsfall, medan kvinnoofferforskningen visar att upp till 15 000 fall förblir oanmälda. Könsbaserat våld är ett verkligt omfattande samhällsproblem och därför är det extremt viktigt att offren erbjuds stöd till att göra brottsanmälan och hjälp med att hantera det skedda. I ett land som säger sig värna om jämställdhet borde ett liv fritt från våld vara det minsta dess invånare kan begära. SFP:s förslag om att grunda tre våldtäktskriscenter och 25 nya skyddshem är med andra ord synnerligen välkommet, säger Jungner-Nordgren.

Finland bör öka antalet skyddshemsplatser i enlighet med Istanbulkonventionen, det vill säga Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som Finland ratificerat år 2015.

Jungner-Nordgren ser också positivt på förslaget om gratis småbarnspedagogik.

- Åtgärder som förbättrar barns möjligheter att delta i småbarnspedagogiken gynnar familjer som helhet samtidigt som det främjar en mer dynamisk och jämställd arbetsmarknad. Nu är det dags för regeringen att en gång för alla ro i land en ordentlig familjeledighetsreform.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
040 508 14 44
anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi