Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi svarar på 10 frågor om feminism och jämställdhet

24.02.2020 kl. 12:33
På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte den 21-22 mars i Närpes kommer vi att välja ny ordförande för förbundet. Den här veckan presenterar sig kandidaterna till ordförandeposten för Svenska Kvinnoförbundet genom att besvara 10 frågor. Först i turen är Ramieza Mahdi.

1. Vad är feminism för dig?  

Feminism är för mig att alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Feminismen handlar om att vi ständigt skall ha på oss mångfalds-och genusglasögon. Kampen för jämställdhet är olika beroende på vilken status du har i samhället. Klass, ålder, etnicitet, funktionsvariationer och ekonomiska förutsättningar påverkar olika på jämställdheten. Min feminism är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor så att de utvecklar till sin fulla potential utan diskriminering.

2. Hur kom det sig att du blev feminist? 

Jag har alltid varit feminist. Redan som barn brukade jag protestera mot orättvisor hemma. För mig handlade feminism om att kämpa för mina rättigheter som flicka och senare som kvinna. Som liten ville jag göra allt som mina bröder gjorde och jag testade verkligen mina föräldrars tålamod genom att ständigt argumentera och ifrågasätta. Då visste jag inte ännu vad feminism var för något. Jag började aktivt kalla mig feminist år 2011 efter en resa till Marocko där jag köpte en begagnad bok som sociologen Fatima Mernissis skrivit, ”Women`s rebellion & islamic memory”.

3. Hur utövar du din feminism i vardagen? 

Jag utövar min feminism genom att ta plats, bjuda in mig i olika sammanhang och prata om vikten av intersektionalitet och att vara en röst för flickor och kvinnor som inte annars syns och hörs i offentligheten. Det är inte lätt och det är tufft vissa dagar. Men jag göra det för att bana väg för nästa generation. 

4. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan för dig? 

Alla jämställdhetsfrågor är viktiga och ingen fråga är mindre viktig än den andra. Men om jag måste välja blir det nog att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar oss på olika områden. T.ex. varför värderar vi inte kvinnodominerade yrken lika högt som mansdominerade yrken?

5. Hur skulle du som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet påverka människor att stå upp för jämställdhet? 

Orsaken till att en människa överhuvudtaget inte står upp för sina rättigheter är rädsla eller okunskap. Rädsla att bli ignorerad eller tystad. Med det systerskap vi har i organisationen, våra utbildningar, kampanjer och seminarier uppmuntrar vi till dialoger som stärker individens självförtroende. Vi behöver fortsätta diskutera jämställdhet på ett enkelt sätt så att människor inte blir avskräckta från att delta i diskussionerna. Informationen skall vara enkel och konkret så att också en 12 åring skall kunna förstå den.

6. Vad tror du skulle vara din största tillgång till Svenska Kvinnoförbundet som ordförande? 

Mina tillgångar till Svenska Kvinnoförbundet är mina erfarenheter och kunskaper i mångkulturalism och min intersektionella analys av jämställdhetsfrågor. En av mina styrkor är min kampvilja och uthållighet. Mångfalden är viktigt i Svenska Kvinnoförbundet och vi har en chans att spräcka glastak genom att visa att vi inte bara pratar om mångfald, utan vi tar vara på den och låter den fortsätta blomstra.

7. Vad ska Svenska Kvinnoförbundet göra för att det ska bli mer jämställt i Finland?

Kvinnoförbundet skall fortsätta jobba för att få slut på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Vi skall arbeta intersektionellt och oftare titta bakåt så att vi inte lämnar någon efter oss. Vi fortsätter kämpa och kräva ett jämställt arbetsliv där kvinnornas löner och pensioner är lika stora som männens. Vi uppmärksammar strukturella hinder och diskriminering som utlandsfödda kvinnor upplever. Kunskap är lika med makt! Vi fortsätter ordna utbildningar och lobbar för kvinnors rättigheter. Sist men inte minst, vi tar inte jämställdheten för givet.

8. Vem är din feministiska förebild? 

Jag har flera förebilder, just nu älskar jag att läsa Fatima Mernissi, Bell Hooks och Roxanne Gay.

9. Vad ser du som den största ojämställdheten i Finland idag? 

Våldet som kvinnor utsätts för i hemmet och på offentliga platser. Att kvinnor som grupp ständigt måste tänka på deras trygghet.

10. Vad skulle du göra om du fick en helt fri vecka? 

Jag skulle linda in mig i en filt på soffan och läsa en bok, titta på Netflix och äta Kotipizza.