Bild på Pia Sundell

Pia Sundell svarar på 10 frågor om feminism och jämställdhet

25.02.2020 kl. 09:39
På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte den 21-22 mars i Närpes kommer vi att välja ny ordförande för förbundet. Den här veckan presenterar sig kandidaterna till ordförandeposten för Svenska Kvinnoförbundet genom att besvara 10 frågor. Idag berättar Pia Sundell vad feminism och jämställdhet är för henne.

1. Vad är feminism för dig?   

För mig är feminism det att kvinnor och flickor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och pojkar. Könet ska inte påverka eller definiera hurdana möjligheter människan får. Jämställdhet mellan könen ska vara en självklarhet. Genom feminism kan kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter påverkas.

2. Hur kom det sig att du blev feminist?

Så länge jag kan minnas har jag kämpat för mänskliga rättigheter. Orättvisor i samhällen världen över har alltid väckt starka känslor hos mig. Redan som tonåring kände jag stark oro för flickors och barns rättigheter. Jag har alltid velat arbeta för jämställdhet, kvinnors, flickors och barnets rättigheter. 

3. Hur utövar du din feminism i vardagen?  

I min vardag har det varit viktigt att fostra mina barn så att feminism och jämställdhet är en självklar del av deras liv. Att mina barn idag som unga vuxna, ser jämställdhet som en viktig och betydande sak gör mig glad. Jag känner stor förnöjsamhet då jag ser att unga kvinnor och män, den unga generationen, arbetar för en jämställd värld. 

I mitt arbete möter jag ofta frågor och utmaningar kring jämställdhet. Som verksamhetsledare för en arbetsgivare inom en kvinnodominerad bransch, är jämställdhet och en jämlik arbetsmarknad något jag hela tiden arbetar med, som också bekymrar mig stort. 

I vardagen strävar jag efter att påverka diskussioner i en feministisk riktning. Jag vill aktivt delta och påverka jämställdhetsfrågor. Dessutom önskar jag att jag kan vara med och påverka kvinnors och flickors rättigheter både nationellt och globalt. 

4. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan för dig? 

Just nu är familjeledighetsreformen viktig. Reformen är nödvändig och den bör genomföras så att olika slag av familjer behandlas jämlikt. Det är viktigt att familjeledigheterna och omsorgsansvaret delas jämnt mellan båda föräldrarna. Jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet måste stärkas. Även löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste minska. En viktig målsättning är att familjernas valmöjligheter ökar och att flexibiliteten då det gäller familjeledigheterna utökas. 

En annan viktig jämställdhetsfråga är våld i nära relationer. Dvs våld i parrelationer, vanvård av barn och hedersrelaterat våld. Detta slag av våld sker ofta i hemmet. Typiska offer för våld i nära relationer är kvinnor och barn. Särskilt när det gäller grovt och upprepat våld mot partnern är förövaren vanligtvis en man och offret en kvinna. Våld i nära relationer orsakar allvarliga skador för kvinnor och barn. Jag önskar att detta ska få mer fokus i samhällsdebatten. 

5. Hur skulle du som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet påverka människor att stå upp för jämställdhet? 

Jag skulle aktivt ta del av samhällsdebatten och argumentera för jämställdhet. Jag skulle försvara kvinnors och flickors rättigheter. Jag skulle modigt peka på missförhållanden även vid obekväma lägen. Dessutom hoppas jag att mitt engagemang och mitt exempel skall inspirera andra att stå upp för jämställdhet. 

6. Vad tror du skulle vara din största tillgång till Svenska Kvinnoförbundet som ordförande? 

Just nu är jag i ett sådant livsskede att uppdraget som ordförande för Kvinnoförbundet känns rätt. Jag har kunskap, tid och stor passion för de frågor vi inom Kvinnoförbundet arbetar för. Som ordförande skulle jag ge mitt ansikte och min röst till förmån för Kvinnoförbundets frågor och ärenden. Jag ser även uppdraget som en ledarskapsuppgift, vilket jag har mycket erfarenhet av. Som ordförande tror jag att mina styrkor är att jag är van vid att uttrycka mig i olika slag av medier, försvara samhällets svagaste individer och har samarbetsförmåga.     

7. Vad ska Svenska Kvinnoförbundet göra för att det ska bli mer jämställt i Finland? 

Vi måste arbeta mot våld i nära relationer. Detta är ett allvarligt hot mot kvinnors och barns rättigheter och välfärd. Planen för att genomföra Istanbul konventionen måste uppföljas. Inom Kvinnoförbundet måste vi fortsätta lyfta fram våld i nära relationer. 

Vi ska aktivt föra fram vad det innebär att vara flicka och kvinna i dagens Finland. Vi ska lyfta fram olika perioder och tider av en kvinnas liv. Inom vårt förbund har vi medlemmar i olika åldrar och livsskeden med olika historier och erfarenheter som vi kunde dela med oss av. Kunskapen finns bland oss.  

8. Vem är din feministiska förebild? 

Jag beundrar alla kvinnor, flickor, män och pojkar som ställer upp för kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet. Varje människa som på något sätt vågar ställa sig upp och kräva jämställdhet är min förebild.            

9. Vad ser du som den största ojämställdheten i Finland idag?      

Jag är orolig för ett hårdnat diskussionsklimat där jämställdhet och kvinnors rättigheter stundvis ifrågasätts. För mig är det en stor ojämställdhet att behovet av jämställdhetsdiskussioner ifrågasätts i vårt land. 

10. Vad skulle du göra om du fick en helt fri vecka?     

Om jag hade en helt fri vecka skulle jag under en dag åka till ”stan” med min mamma. Vi skulle gå omkring på stan och äta en god lunch. En kväll skulle jag nog äta en god middag med min man och mina barn. Men framförallt skulle jag ta det mycket lugnt. Jag skulle titta på netflix serier och lyssna på ljudbok. Kanske lite grann städa hemma... På tisdag kväll skulle jag i vanlig ordning åka till Walentinakören på körövning.