Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm svarar på 10 frågor om feminism och jämställdhet

26.02.2020 kl. 10:14
På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte den 21-22 mars i Närpes kommer vi att välja ny ordförande för förbundet. Den här veckan presenterar sig kandidaterna till ordförandeposten för Svenska Kvinnoförbundet genom att besvara 10 frågor. Idag kan står Anita Westerholm i turen.

1. Vad är feminism för dig?   

Feminism för mig handlar om att alla vi människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi ska sluta sammankoppla en viss egenskap med viss könsidentitet och istället inse att mångfald berikar.

2. Hur kom det sig att du blev feminist?

Det finns ingen enskild händelse som påverkat mig utan i takt med att min kunskap om och förståelse för samhället vuxit har jag insett att feminister och feminism behövs, att jämställdhet inte kan och får tas för given utan att ett målmedvetet jämställdhetsarbete krävs.

3. Hur utövar du din feminism i vardagen?  

Jag står upp för feminismen genom att jag tar utrymme och vågar säga min åsikt. Jag deltar i den offentliga debatten, backar andra och uppmuntrar mina medmänniskor att göra detsamma. Det är inte alltid lätt att vara feminist men det är alltid värt det - tillsammans kan vi göra skillnad!

4. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan för dig? 

Det finns fler än en, det är inte ändamålsenligt att peka på endast en jämställdhetsfråga och åtgärder i anslutning till den. Vi behöver komma åt strukturer, ändra normer och värderingar och det behövs åtgärder av olika slag och på bred front. Om jag ändå måste nämna någon fråga som ligger mig extra nära hjärtat blir det förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och skapande av en jämställd arbetsmarknad.

5. Hur skulle du som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet påverka människor att stå upp för jämställdhet? 

Det gäller att väcka engagemang. Jag skulle föra fram varför jämställdhet är så viktigt och jag skulle aktivt delta i samhällsdebatten, lyfta fram jämställdhetsfrågor och peka på missförhållanden som måste rättas till. Ibland finns viljan att ta ställning men rädslor av olika slag tar över. Vi ska bli än bättre på att stärka feminister att våga ta plats - vi ska sprida kunskap, stötta och ta tillvara den enorma sakkunskap vi tillsammans besitter.

6. Vad tror du skulle vara din största tillgång till Svenska Kvinnoförbundet som ordförande? 

Min livssituation möjliggör att jag helhjärtat och flexibelt kan sköta uppdraget. Det i kombination med mitt engagemang, min ihärdighet och min vilja att utveckla skulle vara en stor tillgång för Svenska Kvinnoförbundet. Genom mitt åtagande som vice ordförande har jag god insyn och erfarenhet av förbundet och tankar om hur vi kunde bli än bättre. Jag har god samarbetsförmåga och som person är jag pålitlig, strukturerad och lösningsfokuserad; egenskaper jag är övertygad om att skulle komma väl till pass som ledare för förbundet.

7. Vad ska Svenska Kvinnoförbundet göra för att det ska bli mer jämställt i Finland? 

Svenska Kvinnoförbundet har en viktig roll i jämställdhetsarbetet och vi ska outtröttligt fortsätta vårt arbete. Vi ska arbeta för en jämställd arbetsmarknad, komma åt segregationen och löneskillnader till följd av kön ska utjämnas. Det ska föras en familjepolitik som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden. Istanbulkonventionen ska efterlevas och våld i alla dess former förebyggas och bekämpas.

Tillsammans är vi starka och för att än bättre kunna lyfta jämställdhetsfrågor på såväl kommunal-, riks- och global nivå ska vi satsa på medlemsvård och medlemsrekrytering. Vidare ska vi i inkommande kommunalval ha många feministiska kandidater som står upp för jämställdhet och mångfald och vi ska fortsättningsvis ha ett gott och tätt samarbete med moderpartiet, våra riksdagsledamöter och ministrar samt med andra kvinnoorganisationer.

8. Vem är din feministiska förebild? 

Jag brukar påminna mig själv om att jag har två öron och en mun av en orsak, genom att lyssna lär man sig nytt, vidgar sin förståelse och inspireras. Jag inspireras av såväl vänner, bekanta som obekanta som står upp för feminismen.

9. Vad ser du som den största ojämställdheten i Finland idag?      

Att alla inte får känna sig lika trygga, värdefulla och delaktiga i samhället och i sitt eget hem, utan att kön har skillnad!

10. Vad skulle du göra om du fick en helt fri vecka?     

Jag skulle ta en förlängd helg som skulle spenderas med nära och kära, extra god mat, böcker och havsluft. Resterande delen av veckan skulle gärna få fyllas med mina vardagar - jag har en aktiv, varierande vardag jag trivs med.