Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Inför totalförbud mot sexköp i Finland

24.08.2020 kl. 11:19
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anita Westerholm lyfte upp jämställdhetsprogrammet och totalreformen av sexualbrottslagstiftningen i sitt anförande på SFP:s partifullmäktigemöte i helgen.

I sommar har vi fått ta del av såväl det nya jämställdhetsprogrammet som arbetsgruppens betänkande gällande totalreformen av sexualbrottslagstiftningen.  

Det är oerhört glädjande att se att jämställdhetsprogrammet är ambitiöst, att Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet, och det är betryggande att höra att vår jämställdhetsminister Thomas Blomqvist säger att det inte är fråga om ett mål som är skrivet för festtal, utan att det menas allvar, att målet skrevs som ledstjärna för arbetet 

När det gäller toltalrevideringen av sexualbrottslagstiftningen gläds jag bland annat över att våldtäkt ska definieras utifrån avsaknad av frivillighet och att sexuellt antastande inte enbart kan aktualiseras i de fall då beröring ingått utan även annat agerande som kränker en personens självbestämmanderätt kan komma att ses som en sexuell handling. 

I bägge dokument hittas många, viktiga och välkomma förändringar och åtgärder. 

Nå, finns det några förbättringsförslag? Javisst. Och ett vill jag lyfta fram här idag. Jag vill lyfta fram motion nummer 40 till partidagen, inför förbud mot sexköp i Finland.  

Idag är sexköp kriminaliserat i de fall då säljaren är minderårig eller offer för människohandel eller koppleri. I dagsläget och även i enlighet med betänkandet ska man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för utnyttjande av person som är föremål för sexhandel. Maximistraffet då det handlar om en minderårig person är två år fängelse.  

Jag vet att man inte ska jämföra äpple och päron, men jag kan inte låta bli att lyfta fram strafflagens 14:2, röstköp. För röstköp ska man dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Fast man inte på något vis rakt av kan jämföra dessa brott skriker min rättskänsla nej!  

Vi behöver en lagändring. Jag håller å det varmaste med det som skrivs i motionssvaret, vi ska ta efter vårt västra grannland, ett totalförbud mot sexköp ska införas i Finland. Det som är viktigt att minnas är att det alltid är sexköparen som ska straffas. Den som säljer sex ska inte straffas utan stödtjänster ska finnas tillhanda.  

Bästa partifullmäktige,  

Vi måste ha en sådan lagstiftning som skyddar de som behöver skyddas och därför behöver vi en lagändring!  


Anita Westerholm
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet