Anita westerholm sexualbrottslagstiftning

Anita Westerholm: Äntligen stärks den sexuella självbestämmanderätten!

17.02.2022 kl. 12:47
Idag är en oerhört stor och viktig dag för den sexuella självbestämmanderätten och den personliga integriteten. Regeringen har gett sitt förslag till en totalreform av sexualbrottslagstiftningen till riksdagen

Det föreslås mera omfattande straffbestämmelser än i nuläget. Det är under ledning av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson den historiska reformen har beretts.  

- Det här är en stor framgång, äntligen föreslås den sexuella självbestämmanderätten stärkas och många feministers ihärdiga arbete når resultat. I förslaget stärks brottsoffrens ställning och man tar flickors och kvinnors utsatthet på allvar. När synen på sexualbrott ändras i lagen så här märkbart ges goda förutsättningar för en attitydförändring och för att antalet sexualbrott på sikt ska minska, säger Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.  

En av de frågor Svenska Kvinnoförbundet länge har arbetat för är att våldtäktsbestämmelsen ska ändras och bli samtyckesbaserad, och nu sker det. Ett av de mest centrala ändringsförslagen som förs fram i totalreformen är att våldtäkt ska definieras utifrån avsaknad av samtycke, om en person inte deltar frivilligt i samlaget är det fråga om våldtäkt.  

- Lagförslaget stadgar att det är fråga om en våldtäkt då en person har samlag med en person som inte deltar frivilligt.  Det här är ett betydande paradigmskifte där fokus skiftar till parternas sexuella självbestämmanderätt, att det krävs parternas godkännande  för att det ska vara fråga om sex och inte våldtäkt. Nu blir det tydligare var skulden hör hemma, det är alltid hos förövaren och aldrig hos offret, säger Westerholm  

I totalreformen förslås flera viktiga ändringar och en av dem är att skyddet för barn stärks. Det föreslås nya brottsbenämningar, våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Andra ändringar som föreslås är att sexuellt antastande framöver även ska omfatta andra handlingar är sådana som inbegriper beröring och att olovlig spridning av sexuell bild blir ett straffbart sexualbrott. 

- Nu görs historia, den här reformen är oerhört viktig och ett stort steg framåt för jämställdheten. Det här visar att feministers outröttliga arbete ger resultat, att vi tillsammans kan göra förändringar. Stort tack till vår partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson för ditt ovärderliga arbete, säger Westerholm.

 

För tilläggsinformation: 

Anita Westerholm, förbundsordörande Svenska Kvinnoförbundet 

044-055 7565