Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

27.01.2023 kl. 12:15
Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Mahdi har suttit som förbundets vice ordförande sedan 2020. Årsmötet hålls i Karleby 11-12 februari.
-Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet har jag haft möjlighet att driva dessa frågor framåt och jag är motiverad att fortsätta göra det, säger Mahdi. 

Ett liv fritt från våld och trakasserier ska vara en rättighet för alla. Våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt problem och ett hot mot jämställdheten och människors hälsa. Vi måste arbeta med att förebygga våld mot kvinnor och stödja offer för våld. 

-Finland toppar statistiken i EU när det gäller våld mot kvinnor. Effektiva åtgärder behövs och samhället måste garantera stödtjänster med låg tröskel för alla våldsoffer. Ekonomiskt våld är en av de mest förekommande orsakerna till att offret stannar i ett våldsamt förhållande och vi behöver synliggöra det ytterligare, betonar Mahdi.

Svenska Kvinnoförbundet jobbar för ett inkluderande samhälle där alla trivs och känner sig delaktiga, vilket är viktigt för Mahdi. Målet är ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism.

-Vi måste kontinuerligt jobba för att förändra de strukturer som begränsar individens möjligheter till ett gott liv och bromsar utvecklingen mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Det krävs konkreta insatser som måste beaktas i budgetar och medel behöver reserveras så att arbetet ska kunna förverkligas, säger Mahdi. 

Ramieza Mahdi jobbar som sjukskötare på Vasa Centralsjukhus och är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige.

För mera information:
Ramieza Mahdi, vice ordförande Svenska Kvinnoförbundet
045-669 3811
ramkaxaaji@gmail.com