Beslut

Motion gällande...sammanjämkning och utbetalning av familjeförmåner...

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Motion gällande utkomststöd och bestämmande därav

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

En fungerande subjektiv rättighet till dagvård

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Bättre villkor för familjedagvårdarna

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Fungerande öppenvård?

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Åldringsvård men på vilket sätt?

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Svenska Kvinnoförbundets familjepolitiska program

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010

Bildande av en plattform för män inom Svenska Kvinnoförbundet

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010

Motion om straff gällande spridning av och tittande på barnpornografi

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010

Motion om offentlig upphandling

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010