Beslut

Elisabeth Rehn-pris

Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo?

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Det socioekonomiska systemet för Finland

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Project Baby House. Barnen – vårt bästa arv?

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Barns rätt till sitt digitala fotspår

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Är hen hemma – arbetslös?

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Äldreomsorgen

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014