Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi

Sari Somppi: Trygga brottsofferarbetet!

12.09.2023 kl. 12:50
Finansieringen för tjänster som stöder brottsoffer måste tryggas, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi inför regeringens budgetria.

I justitieministeriets budgetförslag saknas indexhöjningen för finansieringen av tjänster som arbetar med att förebygga våld mot kvinnor och hjälpa offer för våld och människohandel.

- Om indexförhöjningarna läggs på is kommer många verksamheter att tvingas sluta eller minska på den service de erbjuder, säger Somppi.

Organisationer så som Brottsofferjouren kommer att drabbas av inbesparingarna. Under de senaste fyra åren har antalet kunder fördubblats och tillväxten har fortsatt under 2023.

- Den största gruppen av kunder är offer för våld i nära relationer och den näst största utgörs av offer för sexualbrott. Brott som sker på nätet är den snabbast ökande brottsformen, säger Somppi. Tre fjärdedelar av offren är kvinnor.

Uteblivna indexjusteringar skulle betyda att flera tjänster som riktar sig till brottsoffer inte kan upprätthållas på nuvarande nivå.

– Brottsofferjouren ger viktigt stöd och rådgivning kopplat till den brottsliga processen samt samtalshjälp. En minskning av tjänsterna kommer att ha direkta följder för det stöd som brottsoffer kommer att få i fortsättningen, säger Somppi.

Somppi påminner om det mänskliga lidande som alltid finns när det gäller offer för våld. Här är det av yttersta vikt att organisationernas finansiering tryggas genom indexjusteringar så att brottsoffren inte måste utstå ytterligare lidande i form av uteblivet stöd eller långa väntetider på grund av resursbrister.

– En särskild utmaning för brottsoffer har under de senaste åren varit de långa brottsprocesserna, som belastar offren och ofta lämnar dem i ett tillstånd av osäkerhet under långa perioder, säger Somppi.

Sari Somppi
vice ordförande
044-557 5246