Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Psykiskt våld i nära relationer måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

01.11.2023 kl. 10:55
Psykiskt våld är den vanligaste orsaken till att man är i kontakt med ett skyddshem eller öppna tjänster. Enligt Statistikcentralens nyaste kartläggning har hälften av alla kvinnor i Finland och 41 procent av männen någon gång upplevt psykiskt våld i en nära relation.

Kvinnorna har oftare upplevt upprepat, grovt psykiskt våld, såsom kontroll, skrämsel eller hot.

- Rättssystemet i Finland har svårt att identifiera psykisk misshandel som sker i nära relationer. Ändå handlar det om ett allvarligt, ofta långvarigt beteende som syftar till att ta kontrollen och makten över en annan människa, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

I våras publicerades en utredning som rekommenderar att tvingande kontroll ska kriminaliseras i lagstiftningen.  

- Jag ser ett klart behov av att tydligare kriminalisera psykiskt våld i lagstiftningen. För närvarande utgår lagstiftningen från enskilda händelser, vilket leder till att långvarigt psykiskt våld i en nära relation inte fångas upp som det ska i vårt rättssamhälle, säger Westerholm.

Experter anser att en kriminalisering av tvingande kontroll kan rädda liv. Psykiskt våld föregår ofta brott mot liv.

- Det är oerhört viktigt att myndigheterna åläggs att reagera tidigare på hot och kontroll i nära relationer. Dels kan vi förhindra dödsfall och dels behöver lagstiftningen och samhället signalera att psykiskt våld är ett brott, säger Westerholm.

Anita Westerholm
Förbundsordförande
Svenska Kvinnoförbundet